Missioon

Võimekus teadvustada tegelikkust vahetult, sellisena nagu see on – see on võimekus näha Tõde. Õppides kasutama oma vahendeid vabanemaks kõigest, mis sa ise pole – leiad Lihtsuse. Vabanedes probleemsetest reaktsioonidest, lõpeb kannatuste loomine endale ja teistele – ilmneb Armastus. Õpetan teadvuse omaduste rakendamist, et need kolm printsiipi avalduksid.

See on muutus, mis realiseerub läbi Õpetuse iga seda rakendava inimese kaudu, aidates inimkonnal saavutada meie kõrgeimat potentsiaali.

Lubadus

Olen aastate jooksul näinud tuhandete inimeste elusid muutumas positiivses suunas ja saan kinnitada, et nende teadmiste õige rakendamine viib elukvaliteedi uuele tasemele. Need on koheselt käitumist mõjutavad ja püsivad muutused, mis on kasulikud nii inimesele endale kui teda ümbritsevatele inimestele, ülendades kõigi elusid. Muutes ennast – muutub ka maailm.

Kui lepiksime kokku, et vabastaksime kõik kasvõi ühe päeva jooksul oma emotsioone, oleks meil juba järgmisel päeval uus inimkond.

Minu visioon

Täna liigutakse suunas, milles süveneb koormus, tarbimine, konfliktid, viha, ületöötamine, depressiivsus, üksindus jne. Muutmata oma emotsionaalseid ajendeid on kujunemas oht hävitada nii iseendid kui ka kohad, kus me elame. Kuna kõigil inimestel on teadvus ja nüüd ka tehnoloogia selle kasutama õppimiseks, näen võimalust tulevikuks, mis on palju positiivsem.

Räägin ühiskonnast, milles on nii progress kui tasakaal – uuest paradigmast, kus teadvuse kasutamine juhtiva jõuna on standard. Kus oma sisemaailma ja elu juhtimine on elementaarne. Inimest, kes sellisel viisil toob ise esiplaanile oma loomuliku arukuse, heatahtlikkuse, õnne ja initsiatiivi kutsun ma Human 2.0.

“Ühiskonda ei ole võimalik muuta, kui ei muutu inimeste emotsionaalsed tendentsid.”