Teadliku Muutuse Kunst – sisemine tehnoloogia

Kasutades kogu oma varasemat kogemust ja teadmisi, lõin ma 2008. aastal Eestis TMK meetodi.

Selle õpetuse lõplik eesmärk on täielikult vabastada inimene tema automaatsete emotsioonide ja mõttetegevuse küüsist ning võimaldada tal avada oma kõrgeim potentsiaal.

Teadliku Muutuse Kunst on inimkonnas täiesti uuelaadne õpetus.

See sisemine tehnoloogia ja teadus sai valmis koos minu õpetajatega ja on loodud spetsiaalselt kõigile n-ö tavaelu elavatele inimestele.

Vaata kõikide õpetajate poolt läbiviidavad TMK kursused human.ee lehel.

Tavalisele kaasaegsele inimesele

Teadliku Muutuse Kunst (TMK) on oma sügavuses iidsete juurtega õpetus, mille ma 21. sajandi jaoks kaasajastasin. Nii lõin uue, just tänapäeval praktiliselt kasutatava meetodi teadvuse omaduste rakendamiseks ja autopiloodist vabanemiseks. See on sisemine tehnoloogia, mille arendasin esmalt oma Babaji kriya jooga (BKJ) õpilaste aitamiseks – võimaldamaks neil oma praktikates paremini edeneda. Ühel hetkel tehti mulle ettepanek hakata neid teadmisi õpetama ka avalikult, kõigile. See nõudis mõningast tehnoloogia lihtsustamist, samas säilitades selle sügavuse ja täpse toime.

Teadliku Muutuse Kunst (TMK) aitab inimesel kasutusele võtta oma loomulikud töövahendid, mille abil ise viia läbi muutuseid enda sisemaailmas ja harjumustes. Selliselt muudab inimene nii enda, inimkonna kui ka laiemalt keskkonna saatust paremuse suunas, toetades isikliku jätkusuutlikkuse saavutamist. Alates 2012. aastast on TMK kursused toimunud ka Eestist väljaspool – Brasiilias, Saksamaal, Venemaal, USA-s jt riikides. Õpetus teadlikkuse rakendamisest on aina laienenud. Lisaks olen andnud õigused kursuseid läbi viia ka mõnedele oma õpilastele, mis avab TMK universaalset teadmist teiste vaatenurkade ning õpetajate erialaste teadmiste, näidete ja praktilise kogemuse kaudu.

Loodud koos minu õpetajatega

Siddharite sõnul on Iseenda teostamine iga inimese elu peamine eesmärk. Tamili 18 Siddha õpetusliini rajaja Siddha Agastyar on üks minu peamistest õpetajatest peale Algse, keda joogid kutsuvad ka nimega Shiva. Kuid tee Iseenda juurde, Agastyari juurde ja Shiva juurde ei kulge läbi mõtete ja emotsioonide. Selleks, et see tee oleks mingisugusel viisil rajatud, sai loodud õpetus, mis kannab nime Teadliku Muutuse Kunst (TMK).

See õpetus on kaasaegses inimkonnas täiesti uuelaadne. TMK valmis koos minu õpetajatega, olles praktiline teadus ja tehnoloogia, mis sobib kõigile n-ö tavaelu elavatele inimestele. Emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on ülioluline iga tänapäeva inimese jaoks. Kogu see tehnoloogia on kooskõlas paremaks inimeseks saamisega ning annab igaühele vahendid elu peamise eesmärgi saavutamiseks.

Juured sügavas iidses teadmises

Esmalt arenes Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kursustesari vajaduspõhiselt, kui panin tähele, et minu poolt juhendatavad kriya jooga õpilased ei suuda neid kõrgeid teadmisi täielikult mõista ega edenemiseks kasutada. Sügavad joogateadmised olidki varasemalt kättesaadavad vaid neile, kes läksid süvitsi ja astusid nii-öelda tavaelust kõrvale. BKJ tehnikad pärinevad otse siddhadeltjoogidelt, kes on saavutanud täiuslikkuse. Siddhade ja tavainimeste vahel on aga tohutu lõhe ja nii ei pruugi ka nende õpetused kohe kasutatavad olla.

Et see lõhe ületada ja siddhade poolt kasutatud tehnikateni küündida, on vaja vahepealseid õpetusi, sisemist ettevalmistust. See sai üheks minu ülesandeks – kuidas lahendada vastuolu tavamaailmas edasitoimimise ning iidsete süvateadmiste rakendamise vahel? Mind on huvitanud just see ettevalmistav osa, sest avastasin, et sisemaailmas toimuv on kogu elu määrav. Seega mind huvitas, kuidas sisemaailm toimib, millised reeglid ja põhimõtted siin kehtivad jne.

Kõigi inimeste takistus – autopiloot

Uurides, miks õpilased ei saa tehnikaid efektiivselt kasutada, selgus, et nende takistuseks oli praktikate automaatseks muutumine. N-ö autopiloodil tehtud hingamistehnika ei kanna vilja, kuna praktika teadvustatud sooritamine on Babaji kriya jooga peamine tingimus. Hakkasin süvitsi uurima automatismi mehhanismi – katsusin aru saada, kuidas see kujuneb ja töötab, kuidas sellest vabaneda ning kuidas selle tekkimist ennetada. Süvenedes sain probleemide tegelikele põhjustele jälile. Minu analüüs näitab, et keskmiselt 95% tegevustest on teadvustamata ja teadvustatud tegevusi on vaid 5% – see tähendab, et autopiloot takistab kõikidel inimestel oma potentsiaale avamast.

Avastasin emotsionaalsed reaktsioonid, mis töötavad täiesti automaatselt, inimese enda tahtest sõltumatult. Sain teada ka seda, et oma mõistust ei osata töövahendina kasutada, seegi on automaatne. Leidsin, et kuigi kõigil inimestel on teadvus ja teadlikkus, kasutatakse seda praktilises elus väga harva. Ning ühe asja avastasin ma veel – inimesed ei teagi, kes nad tegelikult ise on ja elavad eneseunustuses. Pea 8 miljardit inimest elab automaatset ja alateadlikku elu, milles nad ise ei osalegi! Kõige selle tõttu ei teata ka, kuidas vabaneda kannatustest ja muudest takistustest, ehkki neist on võimalik vabaneda jäädavalt. Vastav teadmine ja sisemine tehnoloogia on inimkonnas varasemalt puudunud.

Vahendid, millega vabaneda negatiivsustest ja tuua maailma rohkem positiivsust

Babaji kriya joogast (BKJ) pärinev teadmine inimese viietasandilise ehituse kohta oli see, mis aitas mul kõik eelnevate aastate kogemused ja teadmised struktureerida. Killud läksid kokku ja sain taipamised, kuidas viia iidsed teadmised vastavusse kaasaja inimese vajadustega. Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kujundamine selliseks, et iga inimene sellest joogalikus mõttes kõrgtehnoloogilisest süvateadmisest aru saaks, on olnud üks keerulisemaid ülesandeid.

Ühelt poolt on TMK ettevalmistus, mis aitab minna sügavamale – see vahepealne, seni puudunud ühendav lüli. Samal ajal katab TMK viie kursuse sisu ära kogu inimproblemaatika paleti ja arengupotentsiaali. Kokkuvõttes õpib inimene, kuidas avastada ja kasutada oma sisemisi töövahendeid: õpitakse vabastama reaalajas kõiki emotsioone, mida elus pole vaja; vabastama kõiki veendumusi ja mõtteid, mida pole vaja; õpitakse püsima teadvel ja kasutama teadvuse ainulaadseid omadusi.

Võti inimkonna kõrgeima potentsiaali saavutamiseks

Meetodi uuenduslikkus seisneb teadmistes, kuidas praktiliselt avastada omaenda teadvus, selle seitse omadust ning õppida neid aktiivselt kasutama. See ainulaadne teadmine võimaldabki inimesel Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) abil teostada enneolematu arenguhüppe: saavutada kohene muutus reaalajas, lõplik vabanemine seni paratamatuks peetust, taasavastada oma geniaalsus jne. Õpetuse eesmärgid võib jagada kolmeks etapiks:

1. Esmane eesmärk on probleemidest vabanemine, oma sisemaailma ja igapäevaelu korrastamine.

2. Seejärel õpitakse, kuidas takistustest ja egost vabana välja arendada kõik oma sisemised potentsiaalid ning tuua esile enda tõeline täuslik olemus. Selle tulemusel asub inimese Tegelik Mina avatud potentsiaalide najal omaenda elu juhtima.

3. Õpetuse kaugem lõppeesmärk on absoluutne kooskõla ning samasuse saavutamine kõikjaloleva teadvusega. Joogas on talle antud nimeks Shiva.

Veel: Minu taustast; Minu õpetajad; Õpetus; Teadliku Muutuse Kunst; Mis on teadlikkus?

sündmuste juurde

“Meisterliku teadlikkuse kasutamisega käib alati kaasas teadlik automaatsete käitumismustrite vabastamine. See on tee vabaduse poole.”