Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

Babaji kriya jooga

Kriya jooga traditsioon pärineb inimliku täiuslikkuse saavutanud joogameistritelt mahasiddhadelt, kes elasid ja õpetasid Lõuna-Indias Tamilis. Joogaliini rajaja Kriya Babaji Nagaraj sünteesis oma joogaõpetuse iidsetest tehnikatest, mille andsid talle edasi siddhad Agastyar ja Boganathar. 

Babaji Nagaraj pühendas Badrinathi lähedal Himaalajates aastatel 1954 ja 1955 nendesse tehnikatesse suure joogi S.A.A. Ramaiah. Aastal 1983 seadis joogi Ramaiah oma õpilasele Marshall Govindan Satchidanandale ranged eeltingimused enne kui ta sai õiguse õpetada 144 Babaji kriya jooga kriyat ehk tehnikat. Satchidanandal kulus mitmeid aastaid nende eeltingimuste täitmiseks, misjärel sai ta hakata levitama Babaji kriya jooga õpetusi ka väljaspool Indiat. 2007. aastal pühitses Satchidananda Lilleorus Ingvar Villido Babaji kriya jooga meisterõpetajaks ehk acharyaks, vaimse nimega Ishwarananda.

Alates 2007. aastast on Ishwarananda Babaji kriya joogasse pühendanud inimesi Eestis, Venemaal ja Saksamaal. Ingvar Villido Ishwarananda on üks vähestest meisterõpetajast maailmas, kellel on õigus anda pühitsusi kõigisse kolme Babaji kriya jooga astmesse.

Babaji kriya jooga sisaldab endas tehnikate seeriaid ehk kriyasid, mis on jaotatud viieks osaks:

Eestis aset leidvad pühendused toimuvad Lilleorus, mis on alates 2004. aastast osa globaalsest Babaji kriya jooga keskuste võrgustikust. Lähemat infot Babaji kriya jooga pühenduste kohta leiab Lilleoru lehelt.

Ingvar Ishwarananda Babaji kriya joogast

Mulle on olnud alati oluline selgitada välja, kuidas protsessid tegelikus elus toimivad ja kuidas seda teadmist praktiliselt kasutada. Oma teel olen ma omandanud ja praktiseerinud mitmeid õpetusi, kuid praegu tagasi vaadates ja hinnates võin ma öelda, et ükski neist ei olnud terviklik ega vastanud kõigile olulistele küsimustele. Babaji kriya jooga oli see, mis aitas mul liita toimivaks tervikuks kõik seniomandatud teadmisest inimesest. Täna võin ma öelda, et minu elus ei ole midagi muud peale teadliku tegutsemise. See ongi kriya. Alates 2007. aastast olen ma acharya Ishwaranandana pühendanud inimesi Babaji kriya joogasse.

Aastaid tagasi saatis budistist sõber mulle Marshall Govindan Satchidananda raamatu „Babaji ja 18 siddha kriya jooga traditsioon“. Selles raamatus kirjeldatud viie keha süsteem pani õigetele kohtadele kõik minu eelnevad teadmised ja kogemused. Ma võtsin autoriga ühendust ja palusin tal õpetada Babaji kriya joogat Eestis. 2004. aastal toimuski Lilleorus esimene pühendus Babaji kriya joogasse. Babaji samyama kriya tehnika ajal andis Babaji teada: “Õpeta inimestele kriya joogat”, mis mind sel hetkel üllatas ja segadusse ajas.

Ühe oma järgmise Eesti visiidi käigus palus Satchidananda mul hakata kriya joogat õpetama. Aastal 2007 pühitses ta mind acharya Ishwaranandaks. Praegu pühendan ma inimesi Babaji kriya jooga kõigisse kolme astmesse. Aastaks 2018 on üle 50 minu kriya jooga õpilase läbinud kriya hatha jooga õpetaja koolituse ning üle 30 neist õpetab aktiivselt üle Eesti.

Vaadates tagasi, võin ma öelda, et olin saavutanud püsiva teadlikkuse ja leidnud oma päris mina tänu Kriya Babaji abile juba enne Babaji kriya jooga Eestisse jõudmist. Sain aru, et ta on kogu aeg olnud minuga, ma ei olnud lihtsalt teda õpetajana ära tundnud. Olin tema ilmestumist pidanud enda taipamisteks, headeks mõteteks, intuitsiooniks, inspiratsiooniks ja teadmisteks. See oli Babaji kriya jooga, mis aitas mul tervikpildi lõpuks kokku panna.

Babaji kriya jooga erilisus on, et need tehnikad põhinevad niivõrd sügavatel teadmistel meie sisemaailma mehhanismidest, et nende mõju ületab kujutlusvõime piirid. Minu austus ja lugupidamine Babajile ja mahasiddhadele selle eest, et nad jagasid neid kõrgeid ja sügavaid tehnikaid meiega!

Minu kogemus näitab, et tehnikate efektiivsus sõltub teadlikkuse stabiilsusest ja süvenemise sügavusest nende läbiviimisel. Babaji kriya jooga õpetajana olen tähele pannud, et õpilastel esinevad nende tehnikate rakendamisel raskused. Ma uurisin raskuste põhjuseid ja leidsin kolme tüüpi takistusi: ebastabiilne teadlikkus ehk “monkey-mind”, automaatselt üles kerkivad emotsioonid ning püsimatu mõistus. Kuna õpilastel ei ole veel päris mina kogemust, siis puudub selge arusaamine sellest, „kes ma olen“ ja „kes ma ei ole“. Ei ole ka selget arusaamist selles osas, mis leiab aset sisemaailmas, mis on päris mina roll meie elude kujundamisel ning milliseid võimalusi avab kriya jooga inimese sisemaailma muutmisel. Teadliku Muutuse Kunsti kursused kujunesid välja just selleks, et aidata oma õpilastel need takistused ületada ja jagada neid teadmisi ka inimestele, kes ei ole joogateel.

Babaji kriya jooga on kõrge õpetus, mis ei avane koheselt. Seetõttu sõltub nende tehnikate efektiivsus ka püsivusest ja kannatlikkusest tehnikate rakendamisel. Kuid kõige olulisem on Babaji juhendus.