Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

Teadliku Muutuse Kunst

Teadliku Muutuse Kunst (TMK) võtab kokku suure osa Ingvar Villido üle 35 aastase praktilise uurimistöö tulemusel saadud taipamisi ning avastusi, samuti 25 aastase õpetamiskogemuse teadlikkuse ja jooga vallas. TMK juured on iidses joogalikus tarkuses, mille teadmisi 21 sajandi inimese jaoks kohandades lõi Ingvar tänapäeval praktiliselt kasutatava enesejuhtimise meetodi. Alates 2008. aastast õpetatava uut inimesekäsitlust pakkuva meetodi efektiivsus on leidnud kinnitust juba tuhandete osaliste positiivsetes kogemustes.

Paljud inimesed on tänu TMK meetodile nii oma väikestest kui suurtest probleemidest täielikult ja iseseisvalt vabanenud. Näiteks oskab kursuse läbinu ebameeldiva jutuajamise jooksul teisele märkamatult paari sekundiga häirivatest emotsioonidest ja mõtetest vabaneda ning jääda asjakohaseks, et saavutada parim tulemus. Reaalajas tegelemises, lõplikus vabanemises ja stabiilse pinnase loomises oma elule peitubki meetodi uuenduslikkus. Tulemused on püsivad ja tagasipöördumatud. Osaliste head tulemused kinnitavad, et elu negatiivsete emotsioonide ja kannatusteta on võimalik. Hetkest, mil õpid oma automaatselt aktiveeruvaid emotsioone ja mõtteid vabastama, saad hakata kujundama oma elu vastavalt oma vajadustele ja soovidele.

Mis tuleb vabanenud emotsioonide ja mõtete asemele? Stabiilsus, rahulikkus, empaatia ja sisemine vabadus. Töövõimekus ja energia kasvavad kordades ja mis kõige olulisem – automaatsete reaktsioonide asemel hakkab domineerima teadlikkus. Teadlikkus on inimese kõige olulisem tööriist – arukuse, professionaalsuse ja loovuse vundament. Seeläbi toetab oma lihtsuses ja efektiivsuses unikaalne TMK meetod isikliku jätkusuutlikkuse saavutamist.

TMK kursustesari on osa isikliku arengu programmist Human 2.0, mis võimaldab omandada uued enesejuhtimise põhioskused oma elukvaliteedi iseseisvaks ja püsivaks tõstmiseks. Oma nägemuse teadlikult elavast inimesest on Ingvar võtnud kokku Human 2.0 visioonis.

Teadliku Muutuse Kunsti kursused

Teadliku Muutuse Kunsti sari koosneb viiest järjestikusest 1-päevasest kursusest. Iga kursus keskendub ühele inimese toimimise tasandile ning õpetab tehnikaid, kuidas vastaval tasandil toimuvat mõjutada. Kõik kursused toetuvad teadlikkuse kasutusele ja õpetavad, kuidas aktiivselt kasutada intellekti – inimese kõige võimsamat täidesaatvat töövahendit. Esimest ja teist kursust õpetatakse koos ühe tervikuna, III, IV ja V kursust saab läbida ka ühekaupa vastavalt soovile.

I kursus õpetab oma sisemaailma tundma ja selle erinevaid nähtusi eristama: mis on aistingud, tunded, emotsioonid, mõtlemine, teadlikkus, teadvus ja päris mina? Õpid tundma oma sisemaailma nähtuste omavahelisi seoseid ja automatismide kujunemise põhjusi. Saad praktilise teadlikkuse ja päris mina kogemused ning vastuse küsimusele "mis meil kõigil viga on?"

II kursus keskendub tunnetele ehk emotsioonidele, mis loovad meie pidevalt vahelduvad meeleolud. Õpid emotsioone avastama, nendes orienteeruma ja neid vajadusel vabastama. Saad meetodid vabanemaks just praegu aktiveeruvatest, juba aktiveerunud ja kroonilistest emotsioonidest. Saad väärtuslikku infot ka emotsioonide seostest füüsilise keha pingete ja haigustega. Lisaks õpid tundma tehnikat hirmust vabanemiseks.

III kursus keskendub mentaalsele tasandile ehk mõistusele, kujutlusvõimele ja mälule. Avastad, kuidas mõtlemine toimib kui kausaalne ehk reaalsust loov tasand. Õpid end vabastama häirivatest meenutustest, ettekujutustest ja tegelikkust mittekajastavatest mõtetest, et elada täisväärtuslikumat ja ümbritseva reaalsusega kontaktis olevat elu.

IV kursus keskendub intellekti ehk inimese kõige võimsama tööriista tundma- ja kasutamaõppimisele. Õpid eristama ja kasutama eristamist, süvenemist, arusaamist, taipamist, intuitsiooni, inspiratsiooni, tahet ja taotlust. Samuti õpid pikendama aktiivse teadlikkuse rakendamise kestvust sõltumata olukorrast. See nö mõistuseülene tasand aitab arendada Human 2.0 juurde kuuluvaid omadusi.

V kursus keskendub üleminekule emotsioonidele ja mentaalsusele tuginevast vanast paradigmast uude, sihipärasele teadlikkuse kasutusele tuginevasse paradigmasse. Kursus õpetab igapäevaselt uut moodi elama ja tegutsema, kogudes infot, seda analüüsides ja alles seejärel tegutsedes.

Vaata siit järgmiste TMK kursuste toimumisaegu!

Ingvar TMK kujunemisest

TMK sai alguse 2008. aastal. Esialgu arendasin selle, et aidata oma Babaji kriya jooga õpilasi, et nad saaksid oma praktikates paremini edeneda. Nimelt märkasin, et paljudel õpilastel on raskusi valitud tegevuste juures püsimisel. Oma harjumuslikult aktiivsetele emotsioonide ja mõtlemise tõttu ei suuda nad täielikult kasutada kriya jooga täpseid ja kõrgetasemelisi teadmisi, mis vajavad kohalolu hetkes. Uurisin, miks nad ei suuda joogateadmisi tulemuslikult rakendada. Selgus, et takistuseks oli tegevuste automaatseks muutumine. Hakkasin süvitsi uurima automatismide toimimist ja viise, kuidas neist vabaneda ning nende teket ennetada. Teemasse süvenedes selgus, et üle 90% inimese tegevustest on teadvustamata. Teadvustatud tegevusi on vaid 5%. See tähendab, et pea 8 miljardit inimest elab automaatset ja alateadlikku elu, milles nad ise teadlikult ei osale, juhituna automaatselt esile kerkivatest emotsioonidest ja mõtetest. Leidsin, et kuigi kõigil inimestel on teadvus ja teadlikkus, kasutatakse seda praktilises elus väga harva. Ning ühe asja avastasin ma veel – pidevas muutuvate emotsioonide ja mõtete virvarris ei teagi inimesed, kes nad tegelikult ise on. Iseennast ei tunta. Seetõttu ei teata ka, et kannatustest ja muudest probleemidest on võimalik jäädavalt vabaneda. TMK kursused algasid siis, kui mul paluti uusi tehnikaid ja inimesenägemust õpetada ka joogaõpilaste ringist väljaspool jagada. 

TMK meetodite püsiv rakendamine aitab automaatseid reaktsioone vähendada, teadlikkuse osakaalu üha suurendada ja leida oma päris mina. Alates 2010 aastast on mind kutsutud TMK-d õpetama ka välismaale – näiteks Brasiiliasse, Saksamaale, Venemaale, USAsse. Kuna nõudlus selle teadmise järgi on suur, olen andnud õigused kursuseid läbi viia ka osadele oma õpilastele.